Stöd och råd

Utvecklingsprojekt

Behöver din verksamhet utvecklas för att gynna alla barn och elever? Skolor och förskolor inom skolväsendet är välkomna att söka bidrag till projekt som syftar till att öka måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning. Bidraget som kan sökas för utvecklingsprojekt är inom ramen för anslaget särskilda insatser på skolområdet, SIS.

En del av anslaget till utvecklingsprojekt avsätts för vissa prioriterade områden. Gemensamt för de prioriterade områdena är att det är det finns begränsningar vad gäller skolform eller målgrupp.

Om du som fristående aktör inom vuxenutbildningen vill genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Den statliga specialskolan kan inte beviljas bidrag.

Utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. 

Utvecklingsprojekt kan till exempel omfatta tillgänglig lärmiljö, främja närvaro, språkutvecklande arbetssätt eller utveckling av lek och miljöer.

Ansökan är öppen för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Ansökan för utvecklingsprojekt är öppen från den 1 september till den 29 november 2024 klockan 15.00. Utvecklingsprojekten kan vara max 12 månader och genomförs läsår 2025/2026. Samma ansökningstid gäller oavsett ansökan om ett första projektår eller ansökan om ett andra år för utvecklande fortsättningsprojekt.

Läs mer om utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

Prioriterade områden 2024

Utvecklingsprojekt för huvudman gällande elevhälsoarbete

Under 2024 kommer det vara möjligt att söka bidrag för utvecklingsprojekt där huvudmän tar ett samordnat grepp kring utveckling av skolors elevhälsoarbete. Utvecklingsprojektet är kopplat till SPSMs nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning och den huvudman som ansöker ska ha genomfört kursen, genomför kursen eller planerar att genomföra kursen. 

Läs mer om utvecklingsprojekt för huvudman gällande elevhälsoarbete.

Vi har stängt värderings­verktyget för tillgänglig utbildning

Nu pågår arbetet med ett nytt stödmaterial för tillgänglig utbildning. Vi återkommer med datum för lansering under våren 2024. 

Kontakta oss via spsm@spsm.se eller 010-473 50 00 om du har frågor.

Publicerat 2024-01-24