Studiepaket vuxen

Välkommen till Studiepaket vuxen
Omslagen till de publikationer som ingår i studiepaketet

Det här studiepaketet vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete. Tanken är att arbetslag och personalgrupper ska kunna använda det för gemensam kompetensutveckling, men det går också bra att använda det på egen hand.

Studiepaketet är uppbyggt runt sex skrifter som du hittar i webbutiken.

Skrifterna uppdateras med jämna mellanrum, senast i mars 2023. Se till att alla som ska använda Studiepaket vuxen har aktuella versioner av skrifterna. På sidan 2 ser du vilket år en skrift är utgiven.

Till varje skrift finns reflektionsfrågor, skrivuppgifter och filmer här på webbplatsen. Att läsa, reflektera, skriva och se filmer beräknas ta totalt sex timmar per skrift.

Gå vidare till sidan Introduktion