Om oss

Specialpedagogik för lärande

Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande. Vi ansvarar för den tillsammans med Skolverket.

För olika skolformer

På Skolverkets webbplats finns information för olika skolformer.

Roller och ansvar för rektor och skolchef

För dig som är rektor finns information och inspiration för dina förberedelser för kompetensutvecklingsinsatsen på dina förskolor och skolor. Även du som är skolchef kan ha nytta av informationen.

Ta del av en rapport om vilka ledarhandlingar som är möjliggörande och hindrande i kompetensutvecklingsinsatser. Rapporten bygger på en forskningscirkel för rektorer. Ladda ner rapporten från vår webbutik utan kostnad.

Publicerat 2024-02-15