Stöd och råd

Statsbidrag för skolor och förskolor

Vi fördelar bidrag för särskilda insatser i skolan, SIS, för skolformerna inom skolväsendet. SIS-bidraget består av tre huvudområden: utvecklingsprojekt, särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser.

Ansökningsperioder

Särskild undervisning på sjukhus:

  • Sista ansökningsdag är den 31 oktober för kommande kalenderår.

Regionala utbildningsinsatser: 

  • Sista ansökningsdag är den 30 september för kommande kalenderår.

Utvecklingsprojekt:

  • Sista ansökningsdag är den 29 november 2024 klockan 15.00, för projekt som ska starta hösten 2025.

Utvecklingsprojekt

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Om bidrag till utvecklingsprojekt och hur ansökan går till

Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever med funktionsnedsättning från flera kommuner kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser. Ni kan få bidrag för merkostnader, elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.

Om regionala utbildningsinsatser och hur ansökan går till

Undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP, eller på behandlingshem som är knutna till BUP.

Om särskild undervisning på sjukhus och hur ansökan går till

Förordningen regleras här

Förordningen om särskilda insatser på skolområdet, på riksdagens webbplats

Publicerat 2024-02-21