Måste man ha specialpedagog i vuxenutbildning?

Måste man ha specialpedagog i vuxenutbildning?

Svar:

Nej, det finns inget lagkrav på att vuxenutbildning ska ha en elevhälsa eller specialpedagog. Bestämmelserna om särskilt stöd i skollagen gäller inte för komvux. Däremot anger skollagen att alla elever, även inom vuxenutbildning, ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande. Även stödformen extra anpassningar gäller inom komvux. 
Publicerat tisdag 14 juni 2022