Stöd och råd

Bidrag för privatpersoner

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan söka bidrag vid vissa studier. Syftet med bidragen är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Publicerat 2023-10-10