Fler förslag sökes på kommunikationssätt kring en nyanländ elev med autism. Nu används TAKK, olika scheman och Inprint.

Fler förslag sökes på kommunikationssätt kring en nyanländ elev med autism. Nu används TAKK, olika scheman och Inprint.

Svar:

För att kunna välja rätt kommunikationssätt behöver ni veta hur mycket eleven förstår.

Gör en kartläggning i elevens förståelse av det svenska språket. Be modersmålsläraren kartlägga modersmålet.

Struktur kring elevens hela dag

Eleven behöver ha en tydlig struktur under hela sin dag, både i skolan och hemma. Olika delar av AKK kan användas som tydliggörande hjälpmedel.

 

Webbresurser

Studiepaket AKK

Alternativ och kompletterande kommunikation (spsm.se)

Studiepaket digitala verktyg och AKK


Publicerat onsdag 29 november 2023