Studiepaket AKK

Introduktion

Studiepaketet vänder sig till arbetslag eller enskilda pedagoger som är intresserade av kunskap om och förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Materialet är anpassat för självstudier på egen hand eller i grupp. Det innehåller filmade föreläsningar med forskare och andra med lång beprövad erfarenhet inom AKK-området.

Målgruppen är i första hand lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Det kan även vara intressant för andra, till exempel de som arbetar inom habilitering och daglig verksamhet.

Om studiepaketet

Innehållet är uppdelat i fyra moment som består av filmade föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp. Om ni ska ta del av studiepaketet i grupp är det viktigt att deltagarna får förutsättningar att avsätta tid för instudering av varje moment och inför varje moments gruppsamtal. Räkna med två till tre timmar per moment.

Det kan vara en fördel att välja en ansvarig person som bokar lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Det behövs också samtalsledare, som fördelar ordet och håller i strukturen av samtalet, en sekreterare kan vara bra att utse som dokumenterar erfarenheter och reflektioner om innehållet relaterade till den pedagogiska vardagen.

Inför gruppsamtalen behöver deltagarna förbereda sig genom att se, läsa och reflektera och skriva ner sina reflektioner.
Syftet med studiepaketet är att utveckla förståelsen för och kunskap om barns, elevers och vuxenstuderandes olika behov av kommunikationsstöd, AKK.
få en kunskap om omgivningens betydelse och hur olika AKK-sätt kan skapa förutsättningar för en tillgänglig och kommunikativ lärmiljö.

Målet är att deltagarna genom studiepaketet får:

  • kunskap om AKK
  • kunskap om, och förståelse för, omgivningens betydelse för AKK
  • kännedom om olika AKK-sätt

Moment

Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning. För dig som vill fördjupa dig finns det förslag på ytterligare läsning.

Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
Omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö
Olika kommunikationsstöd
AKK i ett livsperspektiv

Gå vidare till moment 1

Vi vill gärna veta vad du tycker om Studiepaket AKK