Hur undervisar man en elev med blindhet i matematik?

Hur undervisar man en elev med blindhet i matematik?

Svar:

Finns det speciella metoder och material som man kan använda i undervisningen?
Taktilt undervisningsmaterial
I vårt stödmaterial för Matematik, vilken du hittar via länken nedan, finns information om taktilt material som kan användas i matematikundervisningen. Taktilt material och anpassade läromedel finns i vår webbutik. Ett lärverktyg är a
bakusen. Instruktionsfilmer och handledning om hur man använder abakus finns på SPSM:s webbplats och nås via länken nedan.
Ritbordet TactiPad är framtaget för att personer med svår synnedsättning/blindhet skall kunna göra mätningar och skapa egna ritningar och diagram. Ni hittar mer information om ritbordet på ICAP:s webbplats.

Aktuell forskning och uppsatser om matematikundervisning för elever med blindhet
På vår webbplats har vi också länkar till aktuell forskning och uppsatser inom synområdet. En studie som behandlar just anpassning av undervisningen i matematik är Ulrika Vanhoenacker :"Att tillgängliggöra matematikundervisningen för elever med blindhet. En studie av resurspedagogers arbete av anpassningar i matematik". Carina Bigelius studie "Kommunikationens roll i det matematiska klassrummet för elever med blindhet utifrån ett lärarperspektiv" ger också kunskap kring matematikundervisningens upplägg. I publikationen "Att främja delaktighet och lärande för barn och elever med synnedsättning" ges en översikt på aktuell forskning inom området.

SPSM erbjuder kurser där innehållet bland annat omfattar matematikundervisning för elever med blindhet. Skolan kan också söka specialpedagogiskt stöd hos SPSM.
Litteratur
Bigelius, C. (2017). Kommunikationens roll i det matematiska klassrummet för elever med blindhet utifrån ett lärarperspektiv. (Examensarbete) Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
Vanhoenacker,U. (2016). Att tillgängliggöra matematikundervisningen för elever med blindhet. En studie av resurspersoners arbete av anpassningar i matematik. (Examensarbete) Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen
Publicerat onsdag 15 november 2023