Filmer i Stödmaterial matematiksvårigheter

Elevintervjuer
Lykke och Noah berättar

Här får du ta del av Lykkes och Noahs berättelser om sina egenupplevda matematiksvårigheter.

Emmy och Henrietta berättar

Här får du ta del av Emmys & Henriettas berättelser om sina egenupplevda matematiksvårigheter.

Forskarsamtal
Forskarsamtal - Matematiksvårigheter

Fyra forskare beskriver sin syn på området matematiksvårigheter.

Forskarsamtal - Tidiga insatser

Fyra forskare beskriver vikten av tidiga insatser.

Forskarsamtal - Undervisning

Fyra forskare presenterar sin syn på undervisning av elever i matematiksvårigheter.

Forskarsamtal - Organisation

Fyra forskare ger sin syn på hur man kan organisera för stöd i matematik.

Animerade filmer
Explicita instruktioner

Här får du ta del av grunderna i explicita instruktioner med konkreta exempel.

Explicita instruktioner - Blockmodellen

Här får du ta del av hur du kan arbeta med explicita instruktioner med hjälp av blockmodellen.

Explicita instruktioner - Talrad och tallinje

Här får du ta del av hur du kan arbeta med explicita instruktioner med hjälp av talrader och tallinjer.

Reportagefilmer
Undervisning

Här får du ta del av när matematikläraren Anna berättar om undervisningen på Rosengårdskolan.

Lärverktyg

Grundskolläraren Jenny och Specialläraren Annika berättar om hur de använder lärverktyg i undervisningen.

Organisation

En rektor, en lärare och en speciallärare från två olika skolor beskriver hur de valt att organisera undervisningen i matematik.

Publicerat tisdag 1 december 2020