Hur kan man arbeta med en SVA-elev med språkstörning?

Hur kan man arbeta med en SVA-elev med språkstörning?

Svar:


Det är viktigt att ha fokus på den kunskap eleven har med sig på modersmålet. Utgå från elevens styrkor och förmågor för att öka motivationen till inlärning.

 

Arbeta med ordförrådet

För att utöka ordförrådet kan man läsa och diskutera texter. Likaså kan man slå upp nya ord, tala om synonymer och om hur man använder orden. För att befästa orden bättre är det bra om eleven får se dem i ett helt sammanhang. Det är även bra att kategorisera begrepp, bilda sammansatta ord, jämföra motsatsord och ord som låter lika. När man förstärker det sagda med bilder, gester och ritade situationer avlastar man arbetsminnet och inlärningen underlättas.  

 

Webbresurser

Språkstörning och flerspråkighet

Språkstörning

Språkens hus (sprakenshus.se) är en webbplats för flerspråkighet och språkstörning.

 


Publicerat onsdag 29 november 2023