Illustration av tre elever som använder platta, dator och hörlurar.

Språkstörning och flerspråkighet

En språk­störning kan innebära svårigheter med att förstå vad andra säger och att uttrycka sig med hjälp av språket. Språkstörningen kan märkas i elevens ordförråd eller i elevens sätt att samtala, uttala ord, läsa, förstå instruktioner och för­klara samband.

Märks både på modersmålet och på svenska

Om en nyanländ elev har varit exponerad för det svenska språket i vardagen under cirka två år, och ändå inte utvecklar svenskan, skulle det kunna bero på språk­störning. För att avgöra om svårig­heterna beror på språkstörning bör skolan undersöka den språkliga förmågan både på modersmålet och på svenska. Om det är en språkstörning kommer svårigheterna att märkas på båda språken. De kartläggningsmaterial som används i Sverige och resten av väst­världen, utgår emellertid från en enspråkig norm och tar inte hänsyn till flerspråkig­het. För att kunna göra en rättvis bedömning av elevens språkliga förmåga behöver skolan ha kunskap om olika språks uppbyggnad, flerspråkighet och andraspråksinlärning. Hos en fler­språkig person sam­spelar och påverkar språken varandra. Till exempel har personer som talar somaliska ofta svårt att göra skillnad på tonande och tonlösa konsonanter och det kan påverka hur de uttalar ord på andra språk. Personer som talar arabiska, turkiska eller spanska gör ofta vokalin­skott även i svenska. Det är till exempel när man säger fönesteret istället för fönstret och esteg istället för steg. Om skolan saknar kunskap om flerspråkighet kan den här typen av spår från andra språk misstolkas som till exempel språkstörning eller dyslexi.

Utveckla flera språk

Elever med språkstörning kan, precis som andra elever, lära sig att tala, läsa och skriva på flera språk samtidigt. Det tar emellertid längre tid för elever med språkstörning. Utvecklingen går inte fortare genom att ta bort ett språk ur undervisningen.

Bedömning och intervention
Språkstörning och kodväxling
Publicerat fredag 9 oktober 2020