Hur kan förskolan stödja ett yngre flerspråkigt barn med Downs syndrom?

Hur kan förskolan stödja ett yngre flerspråkigt barn med Downs syndrom?

Svar:


Barn med Downs syndrom behöver ofta längre tid än andra för att förstå, lära sig nya saker och att uttrycka sina tankar och känslor.

Det är viktigt att stimulera barnets samspel, tal och språk. Barnets omgivning kan använda AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) för att stimulera barnets förmåga att uppfatta och förstå andra. Det hjälper även barnet själv att uttrycka tankar, känslor och önskemål. AKK är särskilt användbart innan barnets tal har kommit igång eller är svårt att tyda. 


Vill du veta mer

Studiepaket AKK 

Studiepaket digitala verktyg och AKK


Publicerat onsdag 29 november 2023