Hur kan man inkludera nyanlända barn i förskolan på bästa sätt?

Hur kan man inkludera nyanlända barn i förskolan på bästa sätt?

Svar:

Ett bra mottagande är viktigt för alla barn. Att få en god kontakt med vårdnadshavare ingår i ett bra mottagande. I Särskilt stöd till nyanlända elever kan du läsa både om dialog med vårdnadshavarna och om samverkan med tolk. Låt de nyanlända barnen i lugn och ro lära känna er vuxna och de andra barnen i förskolan. Både vårdnadshavare och barn behöver få en inblick i förskolans verksamhet som kanske är helt okänd. 


Kommunikation
Forskningen visar att både modersmålet och det nya språket är viktiga för språkutveckling. Kanske kan till exempel förskolan pedagoger lära sig några fraser på barnets modersmål. AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) kan med fördel användas för att underlätta kommunikationen. Om alla barn har tillgång till AKK, kan nyanlända till exempel komma snabbare in i leken. Se Studiepaket AKK .

 

Webbresurser

Mottagande och utbildning i förskolan - Skolverket

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - Skolverket 

 

Litteratur

Håland Anveden, P. (2020). Den inkluderande förskolan. Studentlitteratur.

 


Publicerat onsdag 22 maj 2024