Start

Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial "Särskilt stöd till nyanlända elever".

Här hittar du information om vad skolan kan behöva göra – och tänka på – när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd. Materialet är uppdelat i sex teman:

  1. Ledning, stimulans och förebyggande arbete
  2. Samarbete i utredningen
  3. Flerspråkighet och funktionsnedsättningar
  4. Samverkan med modersmålslärare och studiehandledare
  5. Samverkan med tolk
  6. Dialog med vårdnadshavare

Har du frågor eller synpunkter på stödmaterialet så är du välkommen att vända dig till Fråga en rådgivare.

Gå vidare till Introduktion

Publicerat fredag 3 februari 2023