En lärare visar bilder för elever

Tydliggörande pedagogik

Vid planeringen av undervisningen för barn, unga och vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver pedagogen väga in hur den ska anpassas i förhållande till individens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

Det gäller såväl den ledning och stimulans, det vill säga det stöd som alla ska ha, som i arbetet med extra anpassningar, för att samtliga barn, elever och studerande ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Meningsfull, hanterbar och begriplig lärmiljö

Många barn, unga och vuxna kan ha behov av det som kallas tydliggörande pedagogik där de behöver få svar på dessa frågor:

  • Var ska jag vara?
  • Vem ska jag vara med?
  • Vad ska jag göra? Hur ska jag göra?
  • När? Hur länge? Vad händer? Vad händer sedan?

Skapa en lärmiljö där individen upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Det kan vara ett personligt och visuellt dagsschema eller veckoschema som gör personen delaktig och kan känna trygghet i vad som ska hända under dagen. Om tydliggörande pedagogik och vikten av ett flexibelt organiserande kan du läsa mer om i Oscar visar vägen.

Publicerat onsdag 22 april 2015 Granskat torsdag 13 oktober 2016