Del 4 - Tydliggörande pedagogik i förskolan

Det här materialet ger information om pedagogiska strategier som kan stödja alla barn i förskolan. Innehållet är speciellt viktigt för dig som möter barn med NPF.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i förskolan.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i förskolan, Adhd i förskolan och Autism i förskolan.

Om innehållet

Förskolans uppdrag är att alla barn ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det står i skollagen och i andra styrdokument. Ett barn behöver alltså inte uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos för att få stöd. Det ska förskolan och skolan alltid ge om det finns ett behov. Så när du läser formuleringen barn med NPF så inkluderar det även de barn som behöver stöd, oavsett om de har en diagnos eller inte.

Det är viktigt att alltid se individens unika förutsättningar i relation till lärmiljön och omgivningens bemötande och förhållningssätt, men också att ta hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Här får du information om pedagogiska strategier som kan stödja alla barn i förskolan. Innehållet är speciellt viktigt för dig som möter barn med NPF. 

Innehåll

  • Moment 1 - Tydliggörande pedagogik
  • Moment 2 - Struktur, strategi och innehåll 
  • Moment 3 - Visuellt stöd
  • Reflektionsfrågor
  • Referensdokument

Tidsåtgång

Räkna med 40 minuter för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images         

  • Barn med surfplatta, fotografer AndreyPopov och  Johny Kristensen 

Filmproduktion: Agnesfilm och Television AB

Teckenspråksöversättning: Teckenbro AB

Publicerat måndag 20 november 2023