Del 4 - Tydliggörande pedagogik i fritidshem

Det här materialet ger information om pedagogiska strategier som kan stödja alla elever i fritidshemmet. Innehållet är speciellt viktigt för dig som möter elever med NPF.

Målgrupp

Materialet vänder sig till dig som arbetar i fritidshem.

Förkunskap

Till den här delen är det bra om du har grundläggande kunskaper om NPF. Därför rekommenderar vi att du först tar del av innehållet i NPF i fritidshem.

I läroplanen och skollagen benämns barn i fritidshemmet som elever. Vi har därför valt att använda begreppet elever i innehållet.

Om innehållet

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det står i skollagen och andra styrdokument. Elever som har svårt att nå målen ska ges det stöd de behöver. En elev behöver alltså inte uppfylla kriterierna för en neuropsykiatrisk diagnos för att få stöd. Skolan ska alltid ge stöd om det finns behov. Så när du läser formuleringen elever med NPF, så inkluderar det även elever med liknande behov, oavsett om de har en diagnos eller inte. 

Här får du information om pedagogiska strategier som kan stödja alla elever i fritidshemmet. Innehållet är speciellt viktigt för dig som möter elever med NPF. 

Innehåll

  • Moment 1 – Tydliggörande pedagogik
  • Moment 2 – Struktur, strategi och innehåll 
  • Moment 3 – Visuellt stöd
  • Reflektionsfrågor
  • Referendokument

Tidsåtgång

Räkna med en timme för inläsning. Reflektionstid tillkommer.

Om materialet

Externa leverantörer

Studiepaket NPF är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto: Getty Images

  • Elev under stort tyg, fotograf SolStock
  • Elev i leksaksaffär, fotograf galitskaya

Animerad film: AHA-produktion

Teckenspråksöversättning: Teckenbro AB

Syntolkning av animering: Tundell och Salmson AB

Publicerat måndag 20 november 2023