Vilken läshastighet förväntas en elev med blindhet ha?

Vilken läshastighet förväntas en elev med blindhet ha?

Svar:

Läshastigheten hos elever som läser punktskrift varierar kraftigt och beror på hur länge eleven har läst punktskrift, hur mycket träning eleven har fått och individuella förutsättningar. Man får räkna med att det tar åtminstone dubbelt så lång tid att läsa punktskrift som om läsningen hade skett med hjälp av synen.

 

Resurscenter syn inom SPSM följer läsutvecklingen hos punktskriftsläsande elever i svensk grundskola. För att ge ett exempel utifrån kartläggningar av läshastighet från de senaste tio åren kan en genomsnittselev i årskurs 6 ha en läshastighet på 65 ord per minut. Variationen i gruppen sjätteklassare ligger mellan 24 och 132 ord per minut, vilket gör att det är svårt att ange vad som är rimligt att förvänta sig av den enskilda eleven.

 

För att få stöd i hur skolan kan stödja och utveckla elevens läsning behöver skolan göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Specialpedagogiskt stöd.
Publicerat onsdag 12 april 2023