Vilka skolformer finns för en asylsökande elev med hörselnedsättning?

Vilka skolformer finns för en asylsökande elev med hörselnedsättning?

Svar:

Asylsökande barn har ingen skolplikt men har rätt att gå i skolan från det år de fyller sex. De har även rätt till förskola som alla barn har i Sverige.

 

Ta kontakt med hemkommunen för att se vad som erbjuds elever med hörselnedsättning. I vissa kommuner finns hörselpedagog. En del skolor och förskolor har så kallade hörselklasser/hörselspår med en anpassad/flerspråkig lärmiljö.

 

Specialskolan

Den tioåriga specialskolan vänder sig till elever med dövhet eller med hörselnedsättning. Specialskolor finns på fem orter i landet. De har undervisning på svenska och svenskt teckenspråk.

Specialskolor – Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Vill du veta mer

I SPSM: s stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever kan du läsa mer om nyanlända elever med hörselnedsättning. 

Hörselnedsättning och flerspråkighet

 


Publicerat onsdag 29 november 2023