Vad beror språkstörning på?

Vad beror språkstörning på?

Svar:

Språkstörning är ett överordnat begrepp som innefattar både en större försening och avvikelser i språkutvecklingen. Man vet ännu inte tillräckligt om orsakerna och det är inte alltid möjligt att finna en förklaring till språkstörning.

 

Det finns olika orsaker
Många barn med språkstörning har syskon, föräldrar eller andra släktingar med liknande svårigheter. Ett barn som har problem med uttal och meningsbyggnad kan till exempel ha en förälder med läs- och skrivsvårigheter. Olika studier har visat att ju större språkliga svårigheter ett barn har, desto högre är ärftligheten. I senare års forskning har man upptäckt flera gener som associeras till språkstörning.

 

Förutom generna spelar även miljöfaktorer stor roll. Till exempel kan saker som händer under graviditeten eller födseln påverka ett barns hjärna, och så småningom hans eller hennes förmåga att använda språket effektivt. Miljöfaktorer som kan påverka kan vara om barnet föds för tidigt eller med låg födelsevikt, eller om det uppstår syrebrist till hjärnan i samband med födseln.

 
På Webbplatsen DLD and me finns ett avsnitt om tänkbara orsaker till språkstörning: Potential causes of developmental language disorder.

 

Du kan läsa mer om språkstörning på vår webbplats. Information finns även på Talknutens webbplats, på språkforsning.se och på Hjärnfondens webbplats. På UR.se finns flera filmer om språkstörning.

Om språkstörning på vår webbplats

 

Om språkstörning på Talknutens webbplats

 

Vad vi vet om språkstörning på språkforskningsbloggen

 

Om språkstörning på hjärnfondens webbplats

 

Språkstörning - UR Play


Publicerat onsdag 3 april 2024