Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och matematiksvårigheter?

Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och matematiksvårigheter?

Svar:

Ordet dyskalkyli betyder specifika räknesvårigheter motsvarigheten till dyslexi fast på matematiksidan. Matematiksvårigheter är ett vidare begrepp som kan innefatta flera olika orsaksförklaringar till att problem uppstår inom det matematiska lärandet. Läs mer på www.spsm.se matematiksvårigheter.


I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 1 Att upptäcka behov av stöd i matematik kan du läsa mer om såväl matematiksvårigheter som specifika räknesvårigheter.
Publicerat fredag 10 mars 2023