Kan en flerspråkig med dyslexi öva på läsning och de svenska fonemen?

Kan en flerspråkig med dyslexi öva på läsning och de svenska fonemen?

Svar:

Dyslexi handlar om nedsättning i det fonologiska systemet. Det är alltså av stor vikt att öva kopplingen mellan bokstäver och bokstavsljuden (fonem-grafemkopplingen). Om eleven inte har det klart för sig på det nya språket, kommer svårigheterna att bli stora.

När eleven lärt sig några av de vanligaste bokstäverna, kan hen börja träna sammanljudning av korta enkla ord.

 

Vill du veta mer

Undervisning vid läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi och flerspråkighet


Publicerat onsdag 29 november 2023