Hur testar man språkförmågan hos barn med blindhet?

Hur testar man språkförmågan hos barn med blindhet?

Svar:

För att testa språklig begåvning av barn med blindhet används samma testmetoder som för barn som använder synen. Vid testningen får man välja bort de bildbaserade uppgifterna och endast använda de verbala deluppgifterna.

Ibland kan bilden ersättas med ljud, ett verkligt föremål eller annat taktilt material. Vissa bilder är svåra att ersätta på det sättet och behöver istället en bildbeskrivning eller syntolkning. Ibland behöver man utgå helt utifrån elevens förförståelse eller möjlighet till erfarenhet. Vad ni väljer beror förstås på uppgiftens karaktär. För ett barn med blindhet som läser punktskrift kan läsförståelse eller liknande språkliga uppgifter prövas genom att uppgiften överförs från vanlig tryckt skrift till punktskrift.

 

För mer stöd vad gäller bedömning av förmågor hos barn och elever med blindhet kan du söka specialpedagogiskt stöd hos SPSM.
Publicerat onsdag 12 april 2023