Hur ska vi tänka kring en nyanländ elev med eventuell intellektuell funktionsnedsättning?

Hur ska vi tänka kring en nyanländ elev med eventuell intellektuell funktionsnedsättning?

Svar:


Vi rekommenderar att ni gör en kartläggning av elevens kunskaper och förutsättningar. Gärna i samverkan med modersmålslärare. Ta stöd av elevhälsans specialpedagogiska kompetens i arbetet.


Diagnos och skolplacering

I 7 kap. 5, 8 och 9 §§ skollagen regleras utredning, mottagande på försök samt om integrerade elever.


Vill du veta mer
Stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever ger mer information om dialog med vårdnadshavare, samverkan i utredning samt användning av tolk.Publicerat onsdag 22 maj 2024