Hur ska vi stötta en elev som har svårt att forma bokstäver?

Hur ska vi stötta en elev som har svårt att forma bokstäver?

Svar:


Eleven ska ha ett bra grepp om pennan. En tung penna eller ett penngrepp kan vara bra för eleven. Det finns olika förlag som säljer olika penngrepp. 
 
Att skriva på datorn, pekplattan eller mobiltelefonen innebär att eleverna inte behöver forma bokstäverna själv. Sidor ur till exempel övningsböcker kan du som lärare skanna in och eleverna kan då få texten uppläst och arbeta digitalt med innehållet.
Genom möjligheten att kunna prata in text i det digitala verktyget underlättas arbetet för elever. På så sätt kan eleven fokusera på innehållet i det som ska framföras skriftligt.
Fråga alltid eleven själv om vad den själv tycker om olika sätt att anpassa och vad som underlättar.

Publicerat måndag 16 oktober 2023