Hur ska vi arbeta i matematik med elever med stora minnessvårigheter?

Hur ska vi arbeta i matematik med elever med stora minnessvårigheter?

Svar:

När elevens svårigheter till stor del handlar om minnesproblematik, är det viktigt att försöka hitta en form för minnesstöd som fungerar. Det kan handla om varianter av lathundar samlade i en minnesbank som eleven själv har varit delaktig i att utforma och som eleven kan ta hjälp av för att klara en matematikuppgift. Minnesbanken kan utformas på olika sätt, digitalt eller i pappersformat. 

Ann-Louise Ljungblad har i sin bok "Matteverktyg" på förlaget Studentlitteratur, 50 olika matematiska bilder som hjälper eleverna att minnas sina egna inre bilder, men bilderna kan också fungera som en minnesbank.
Ljungblad, A-L. (2012). Matteverktyg. Studentlitteratur AB.

 

I den pedagogiska planeringen kan även stöd med hjälp av filmade förklaringar av enskilda matematiska moment ha stor betydelse som ett stöd för eleven att kunna repetera och förbereda sig. Utforska gärna materialet på Matteboken.se


Ta också del av strategier vid minnessvårigheter i SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter.

Publicerat fredag 10 mars 2023