Hur kan jag träna lästal i matematik med elever som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Hur kan jag träna lästal i matematik med elever som har dyslexi och matematiksvårigheter?

Svar:

I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 2 Att tillgodose behov av stöd i matematik kan du läsa mer om det åtgärdande arbetet för elever med dyslexi och matematiksvårigheter.

 


Publicerat fredag 10 mars 2023