Finns det program för elever med läs- och skrivsvårigheter?

Finns det program för elever med läs- och skrivsvårigheter?

Svar:

Det finns ett flertal olika program som är framtagna för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Mer om detta finns att läsa på våra webbsidor:
Digitala verktyg som stödjer lärande (spsm.se)
Om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Hitta läromedel - läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Publicerat onsdag 31 januari 2024