Finns det något sätt att mäta ordförståelse muntligt? I Hur kan man mäta ordförståelse för elever med dyslexi?

Finns det något sätt att mäta ordförståelse muntligt? I Hur kan man mäta ordförståelse för elever med dyslexi?

Svar:

Ordförståelse och avkodning är två skilda saker. Elever med dyslexi har ofta en bättre hörförståelse än läsförståelse. Om man vill pröva elevens ordförståelse utan att blanda in avkodningen, låter man eleven få göra ordförståelsetestet muntligt. Det ger eleven möjlighet att fokusera på betydelse utan att energi går åt till att avkoda.

Ordförståelsetest gör man i skolan ofta genom att läraren läser upp ett ord och därefter får eleverna på egen hand läsa och välja ett av fyra svarsalternativ. I och med att eleverna läser själva så blir testet i praktiken även ett test av avkodningsförmågan

Det finns en modell för 
Pedagogisk utredning vid läs- och skrivsvårigheter på SPSM:s webbplats spsm.se. Där kan du få stöd kring hur du kan tänka vid kartläggning. Tänk på att de tester som man gör bör vara standardiserade och normerade för vara tillförlitliga. 

 Publicerat onsdag 13 december 2023