Vilket format är bäst att läsa i för en elev med blindhet?

Vilket format är bäst att läsa i för en elev med blindhet?

Svar:

Eleven med blindhet kan behöva läromedel i olika format beroende på situation, skolämne och uppgift.  Yngre elever har ofta flera läromedel i tryckt punktskrift medan äldre elever har de flesta läromedel som e-böcker. Vilket format som är bäst för den enskilda eleven kan variera. De olika formaten har olika fördelar och det bästa är att komma överens med sin elev om vad som fungerar bra i de olika ämnena. Man kan också kombinera olika format och ha läroboken både i tryckt punktskrift och som e-bok. Då kan eleven växla format och läsa på olika sätt för att lära känna bokens struktur. Både läromedel i tryckt punktskrift och som e-bok kan ha tillhörande svällpappersbilder, som följer med boken.

 

Tryckt punktskrift

Den tryckta punktskriftsboken ger en bra överblick över textmassan. Uppgifter kan uppfattas som mer överskådliga och lättare att navigera i. Tryckt punktskrift är utrymmeskrävande och är ofta uppdelad i flera volymer.

 

E-bok

Eleven kan ha läroboken som e-bok till datorn. Med hjälp av skärmläsningsprogram kan eleven både läsa lärobokstexten på datorns punktskriftsskärm och lyssna på texten via talsyntes. E-böcker som kommer från SPSM är ofta pedagogiskt anpassade för att fungera för en elev med blindhet. I och med att texten blir läsbar både i punktskrift och som visuell text på skärmen kan eleven samarbeta med andra elever kring texten. 

 

Mer information om Synnedsättning | Blindhet - Hitta läromedel (spsm.se) i olika format finns hos SPSM.

Läs våra böcker - Använda Legimus | Legimus


Publicerat måndag 30 oktober 2023