Vi söker efter tips och goda exempel på taktil uppmärkning av miljön i förskolan och var vi kan hitta taktil, knottrig tejp.

Vi söker efter tips och goda exempel på taktil uppmärkning av miljön i förskolan och var vi kan hitta taktil, knottrig tejp.

Svar:


Syncentralen kan bidra med kunskaper om uppmärkning och markering för att underlätta orientering och förflyttning samt för att skapa en god lärmiljö för barnet.

 

Det finns olika typer av tejp som kan vara lämplig. Ett förslag är markeringstejp. Den är lämplig vid en synnedsättning som innebär behov av stöd för taktil information, orientering och förflyttning. Ni kan även höra efter om det kan finnas i detaljhandelns hobbyaffärer.

 

Filmen om Förskolan Pärlan ger många bra exempel på om hur ni kan märka upp miljön.


Synnedsättning, film om förskolan Pärlan på SPSM:s webbsida (spsm.se)Publicerat onsdag 1 november 2023