Var hittar vi läromedel som underlättar för elever med en rörelsenedsättning?

Var hittar vi läromedel som underlättar för elever med en rörelsenedsättning?

Svar:

En rörelsenedsättning kan påverka skrivförmåga. Det finns idag ett stort utbud av digitala läromedel från olika förlag. 

I sökfunktionen Hitta läromedel är läromedel samlat som på olika sätt underlättar lärandet för elever i behov av anpassningar. I sökfunktionen kan du söka utifrån olika kriterier.
För att få mer information om läromedel hänvisar vi till våra läromedelssidor. Publicerat tisdag 28 mars 2023