Vad är viktigt vid val av tangentbord och skärmstorlek för elever med synnedsättning?

Vad är viktigt vid val av tangentbord och skärmstorlek för elever med synnedsättning?

Svar:

Skärm

Hur stor skärmen ska vara beror på elevens synförmåga, synskärpa och synfält. Eleven bör prova ut skärmen utifrån sina individuella förutsättningar. Fråga vårdnadshavarna om familjen har stöd från syncentralen och om ni får ta kontakt med dem för råd om utrustning. Eleven kan behöva en större skärm på en svängbar arm och då kan syncentralen hjälpa till i utprovningen så att det blir rätt storlek för eleven. Syncentralen kan också prova ut om datorns egna förstoring räcker till eller om eleven behöver få ett förstoringsprogram förskrivet.


Tangentbord

En elev med synnedsättning använder oftast ett vanligt externt tangentbord till sin bärbara dator. Det är betydligt lättare att skriva på ett sådant jämfört med att skriva på den bärbara datorns tangentbord. Skrivandet blir mer effektivt om det inte är synkrävande. Då kan eleven hantera tangentbordet utan att titta på det och eleven slipper växla fokus mellan tangentbord och skärm. Det finns tangentbord som har tydliga visuella och taktila markeringar, vilket kan vara hjälpsamt  när eleven ska lära sig tangentbordet. Några exempel på tangentbord kan ni se om ni följer länken till Iris hjälpmedel. Det finns också en film på SPSM.se om tangentbordsrekommedationer.

 

Prova ut och anpassa utrustningen

Om eleven inte har stöd från syncentralen får ni prova ut om den bärbara datorns skärm fungerar eller om eleven har behov av en större skärm. Det är viktigt att eleven får en bra ergonomi vid skrivarbetet.

 

Det finns också inbyggda inställningar i datorn som kan passa er elev. Bland annat kan man göra en grundinställning med större muspekare, stora ikoner och större text. Det här kan ni prova ut tillsammans med eleven.
Titta under "Hjälmedel" i datorns inställningar. På respektive leverantörs hjälpsidor finns också bra beskrivningar över olika typer av inställningar för tillgänglighet.
Publicerat tisdag 7 november 2023