Hur kan vi konkretisera och befästa abstrakta bitar i matematiken när eleven inte kan använda synen?

Hur kan vi konkretisera och befästa abstrakta bitar i matematiken när eleven inte kan använda synen?

Svar:

Matematikämnet för en elev med blindhet innebär vissa utmaningar. Det kan handla om frågor kring arbetssätt, metoder och användning av taktila eller digitala verktyg. Man behöver också stödja elevens förståelse av talbegrepp och matematiska operationer genom konkret strukturerat material. Det är frågor som är svåra att svara kort och enkelt på. Resurscenter syn ger nätbaserade kurser för pedagoger som möter elever med blindhet i olika åldrar och skolformer. Du hittar våra kurser, som bland annat innehåller metodik i matematikämnet, på SPSM:s webbsida. 


Skolan kan också söka specialpedagogiskt stöd hos oss på SPSM. Du kommer då att få kontakt med rådgivare som kan stödja dig i att utveckla matematikundervisningen med utgångspunkt i elevens behov. 

 

Räkna med mig är en lärarhandledning framtagen för lärare med elever i grundskolan. Där finns metoder och exempel på hur man kan konkretisera områden i matematiken. Du kan beställa eller ladda ner Räkna med mig som pdf-fil från SPSM:s webbplats.

 

Abakus är ett halvkonkret verktyg som är beskrivet i Räkna med mig. Det är inte alla elever som har förutsättningar att använda abakus men om det skulle passa din elev kan det vara ett sätt att stödja taluppfattningen. Du hittar instruktionsfilmer på vår hemsida.

 

Kurser och aktiviteter

Räkna med mig 


Publicerat fredag 27 oktober 2023