Vem har rätt att utreda dyskalkyli?

Vem har rätt att utreda dyskalkyli?

Svar:

Rätten att utreda bör skiljas från rätten att diagnostisera. Medicinsk diagnos får endast ställas av legitimerad personal.


Publicerat fredag 10 mars 2023