Vem bör göra en utredning av en elevs behov av särskilt stöd?

Vem bör göra en utredning av en elevs behov av särskilt stöd?

Svar:

Det finns inte reglerat i skollagen vilken profession som ska göra en utredning av en elevs behov av särskilt stöd. Det är rektor som ska se till att utredningen görs och att det finns rutiner för vem eller vilka personer som genomför denna utredning.  Det kan vara lämpligt att rektor utser vem som ska leda och hålla ihop arbetet med utredningen, till exempel någon med specialpedagogisk kompetens. Elevens lärare behöver vara involverade i utredningen för att bland annat bedöma elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Även elevhälsan behöver involveras för att kunna bidra med sina olika perspektiv kring elevens lärande, utveckling och hälsa. 


Publicerat måndag 19 juni 2023