Var får en högskolestuderande en dyslexiutredning utförd?

Var får en högskolestuderande en dyslexiutredning utförd?

Svar:

I första hand bör man vända sig till högskolans studievägledning för att få reda på vilka möjligheter det finns för en dyslexiutredning. Studenter med specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi som studerar vid högskola eller universitet, har rätt att få sin kurslitteratur anpassad. 

Högskolorna har en gemensam webbplats, Studera med funktionshinder. Via den kan man nå samordnare vid samtliga högskolor. En studerande med dyslexi, synskada eller rörelsehinder som antagits till högskolestudier har rätt att utan kostnad låna kurslitteratur från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). 
Du kan få ett intyg på din dyslexi på två olika sätt, antingen genom att göra en utredning hos en legitimerad logoped eller hos en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt, (Högskoleverket, före 2013).

Publicerat fredag 12 januari 2024