Material sökes för vägledning av analfabeter.

Material sökes för vägledning av analfabeter.

Svar:

Utgå från individens referensram

Analfabeter kan ha mycket olika kunskapsnivåer och erfarenheter.

Det är viktigt att individens kunskaper och livserfarenhet kartläggs. 

 

Utbildning

Att arbeta med karriärvägledning inom sfi och svenska som andraspråk - Skolverket

 

Webbresurser

Litteracitet för vuxna - Skolverket


Litteratur

Sundelin, Å. & Hertzberg, F. (2020). Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid: Kunskap, strategier och förhållningssätt Natur & Kultur

 


Publicerat onsdag 29 november 2023