Finns det lagstadgade rättigheter för mig som elev med en funktionsnedsättning?

Finns det lagstadgade rättigheter för mig som elev med en funktionsnedsättning?

Svar:

Det finns både internationella konventioner och svensk lagstiftning som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som barn och elever med funktionsnedsättningar har.

På SPSMs webbplats finns lagar och konventioner beskrivna.
Publicerat onsdag 15 november 2023