Vad är viktigt att tänka på vid skolbyte eller stadieövergångar för barn och elever med synnedsättning eller blindhet?

Vad är viktigt att tänka på vid skolbyte eller stadieövergångar för barn och elever med synnedsättning eller blindhet?

Svar:


På Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida finns information om vad som är viktigt vid stadieövergångar och skolbyten för barn och elever med funktionsnedsättning. På hemsidan finns också ett Word dokument om vad som är viktigt att tänka på vid skolbyte eller stadieövergångar för barn och elever med synnedsättning eller blindhet. Länkar finns nedan.

Stadieövergångar och skolbyten

Publicerat måndag 11 december 2023