Vad är specifikt när man bedömer och betygssätter elever med synnedsättning?

Vad är specifikt när man bedömer och betygssätter elever med synnedsättning?

Svar:

Bedömning kan göras först efter att eleven fått tillgång till hjälpmedel


För att elevens kunskaper ska kunna bedömas behöver eleven först ha fått möjligheten att utveckla förmågor genom rätt hjälpmedel, tid och träning.

Vid bedömning av läs- och skrivförmåga måste eleven ha tillgång till sina hjälpmedel så att texten kan förstoras till en textstorlek som är bekväm att läsa. En elev som har en svår synnedsättning behöver få mycket stöd i att använda kompenserande hjälpmedel och stödjande studieteknik för att utveckla sina läs- och skrivförmågor. Syncentralen har möjlighet att utreda hur eleven ska kunna kommunicera skriftligt och därefter ordinera rätt hjälpmedel.

 

SPSM erbjuder kurser för personal som undervisar elever med synnedsättning och blindhet där bedömning är ett inslag.


Publicerat onsdag 15 november 2023