När ska åtgärdsprogram upprättas inom anpassad grundskola?

När ska åtgärdsprogram upprättas inom anpassad grundskola?

Svar:

Om eleven behöver stöd  för att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas  kan detta ges i form av extra anpassningar eller i form av särskilt stöd. Särskilt stöd föregås av en utredning och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.  Läs mer om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i Skolverkets allmänna råd.

Publicerat onsdag 21 juni 2023