Kan SPSM ge stöd i arbetet med elever som har särskild begåvning i kombination med funktionsnedsättning?

När en elev har en särskild begåvning i kombination med någon funktionsnedsättning, kan ni då ge oss stöd även i våra utmaningar som handlar om den särskilda begåvningen?

Svar:

I vårt specialpedagogiska stöd strävar vi alltid efter att lyfta fram, och ta hänsyn till, "hela" elevens förutsättningar och situation. Elevens särskilda begåvning ställer speciella krav på skolan och blir därför en relevant del i vår rådgivning. Däremot kan vi inte ge rådgivning omkring enbart särskild begåvning eftersom det inte klassas som en funktionsnedsättning och ingår därför inte i vårt uppdrag. Skolverket har en del material om särskilt begåvade elever:
Publicerat onsdag 3 maj 2023