När är det lämpligt att börja med klockan för ett barn med blindhet?

När är det lämpligt att börja med klockan för ett barn med blindhet?

Svar:

I förskolan förekommer ofta lekar och aktiviteter kring tid och dagsstruktur där taktilt material blir extra viktigt för barnet med blindhet. Under de första årskurserna i skolan arbetar alla elever med att lära sig klockan i matematikundervisningen, det gör även eleven med blindhet. Taktila klockor som kan användas i undervisningen kan beställas hos SPSM eller exempelvis hos Iris hjälpmedel. Syncentralen kan förskriva armbandsur där eleven kan känna och höra vad klockan är. Publicerat onsdag 12 april 2023