Material sökes för läs- och skrivinlärning till nyanlända elever på högstadiet.

Material sökes för läs- och skrivinlärning till nyanlända elever på högstadiet.

Svar:

Här är några förslag till material för att träna läs- och skrivinlärning:

 

Läromedel

Lära förlag har läromedlet Bli en läsare - läsinlärning i 7 steg. Det är riktat till äldre elever med läs- och skrivsvårigheter.

Bli en läsare på Lära Förlags webbplats 

 

Ett övningsmaterial i svenskt uttal.

Lyssna, läs och uttala (inkl. ljudfiler) (ordaf.se)

 

Läromedel för nyanlända elever i svenska för årskurs 7–9.

Läromedel för nyanlända på Gleerups webbplats

 

BOX / Träna svenska. Träning av basfärdigheter i svenska.

Box på Askunge förlags webbplats

 

Stödmaterial

Via materialet kan man följa elevers språkutveckling för årskurs 7–9

och gymnasieskolans introduktionsprogram.

Bygga svenska - Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial - Skolverket


Publicerat måndag 12 februari 2024