Kan en elev med grav språkstörning klara ett dyslexitest?

Kan en elev med grav språkstörning klara ett dyslexitest?

Svar:

Elever med grav språkstörning har ofta läs- och skrivsvårigheter. Det är inte alltid svårigheterna är så stora att de motiverar en dyslexidiagnos. För vissa elever blir läsningen till och med ett stöd i den fortsatta språkutvecklingen. Oavsett om eleven får en dyslexidiagnos i kombination med språkstörning är det viktigt att stödinsatserna utgår från varje elevs behov. Det är viktigt att jobba med språket i alla ämnen och ge möjlighet till kompensatoriska hjälpmedel och alternativa verktyg i lärandet när det behövs.
Publicerat torsdag 9 november 2023