Förslag sökes på läromedel i matematik för nyanländ i anpassad grundskola med arabiska som modersmål.

Förslag sökes på läromedel i matematik för nyanländ i anpassad grundskola med arabiska som modersmål.

Svar:

Det finns ett antal olika sökvägar och tjänster som kan vara till hjälp. Det är både enskilda förlag och olika samhällsinstitutioner som ger stöd.


Mattecentrum är en ideell organisation som bland annat ger matematikstöd i form av räknestugor. De finns i många städer i Sverige. De har också en kostnadsfri digital tjänst, Matteboken på Mattecentrum där du kan få materialet på flera språk, bland annat arabiska.

Webbresurser

Begreppa - ILT Education

Lexin (kth.se)

Hitta läromedel

Skolappar.nu


Publicerat onsdag 29 november 2023