Hur ska man förhålla sig till talsvårigheter och engelska?

Hur ska man förhålla sig till talsvårigheter och engelska?

Svar:

Eftersom alla exponeras så mycket för engelska och det är vårt "andraspråk" avråder man oftast från att ta bort det ämnet helt. Vanligtvis är eleverna också mycket motiverade att lära sig engelska. Är det just uttalet som är svårt kan man istället lägga fokus på förståelse. 

Material för undervisningen
Hitta läromedel är en söktjänst för läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Här kan du bland annat hitta läromedel för elever med olika behov och jämföra läromedel ur tillgänglighetsperspektiv. Filtrera din sökning under Ämne: engelska.


Från Dysleximässan 2018 finns den inspelade föreläsningen Engelska när man inte vill och kan på UR Play.
Publicerat torsdag 9 november 2023