Hur ska ett intyg efter avslutad skolgång från anpassad grundskola med inriktning ämnesområden se ut?

Hur ska ett intyg efter avslutad skolgång från anpassad grundskola med inriktning ämnesområden se ut?

Svar:

Alla elever som genomgått anpassad grundskola ska få ett intyg om att de genomgått utbildningen. Om eleven eller vårdnadshavaren begär det, så ska även ett studieomdöme skrivas. Begäran kan vara muntlig men studieomdömet ska vara skriftligt. Mer information kan du hitta i Skolverkets stödmaterial "Kunskapsbedömning i träningsskolan". Nytt stödmaterial kommer att publiceras av Skolverket 2022/2023.


Kunskapsbedömning i träningsskolan/inriktning ämnesområden på Skolverkets webbplats
Publicerat onsdag 14 juni 2023